تماس با ما
خواننده گرامی،
تشريف فرمائی شما را به پرگار خبر  خوش آمد می گوئيم.
چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبری، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد.
 
شماره تماس: 66596828-021
 
کدپستی: 1418765693
 
از تماس شما سپاسگزاريم.