مدادها تغییر شکل می‌دهند؟
۴ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۲۸
وزیر بهداشت سعید نمکی
۱۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۹
هیچ استانداردی برای بهداشت مدادهای پلیمری وجود ندارد
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۴۶
تایید استاندارد مدادهای پلیمری ایرانی توسط آزمایشگاه های تخصصی
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۵۶
آیا مدادهای پلیمری بهداشتی هستند؟
۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۷