درباره ما
پایگاه خبری تحلیلی پرگار با نگاه تخصصی به صنایع فرهنگی به ویژه صنعت نوشت افزار، در سال 98 راه اندازی شده است.
این رسانه تخصصی، در راستای رسالت خود به دنبال معرفی و همچنین بسترسازی برای حمایت از کالای ایرانی و ارتقای کیفی آن است.
قرار است از نگاه جامعه، صنعت، فرهنگ، فناوری، تجارت، بهداشت و محیط زیست به کالای فرهنگی به ویژه نوشت افزار بپردازیم.
مخاطبین اصلی ما دست اندرکاران این صنعت و عموم مردمی است که به هر نحو، با نوشت افزار مزتبط هستند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمدحسین فرهادیان
 
شماره تماس: 66596828-021
 
کدپستی: 1418765693